Model de guvernanță

bazat pe transparență, digitizare, relații adecvate cu angajații și colaboratorii;

Competitivă

prin creșterea implicării în rețele internaționale, prin dezvoltarea de rețele naționale și internaționale, prin acumularea de infrastructură strategică în sensul creării de valoare relevantă pentru a fi transferată prin mecanisme adecvate de transfer tehnologic marilor companii;

Universitatea:

Umană

prin punerea în centru a angajatului UBB, care contribuie la realizarea misiunii UBB, este recunoscut pentru contribuțiile aduse, și este motivat să contribuie la rafinarea misiunii pe viitor;

Eficace

prin stabilirea de scopuri relevante organizațional, pe care le atinge într-o manieră organizată. Mai puțin influențată de riscurile externe, și mai mult bazată pe mecanisme interne funcționale.

Experiență

 • 8 ani președintele Senatului Universității Babeș-Bolyai

 • 8 ani decanul Facultății de Teologie Ortodoxă

 • 7 ani cancelarul Facultății de Teologie Ortodoxă

 • 2 ani directorul Seminarului Teologic Ortodox

 • mediator în cadrul unor întâlniri de dialog între israelieni și palestinieni

 • membru în comisii de dialog interreligios, interconfesional și ecumenic

 • membru în comisii de trialog (evrei, creștini, musulmani)

 • membru în comisii de dialog știință și religie

 • membru în asociații de specialitate, în comitetele redacționale și în comisii naționale/internaționale de doctorat

 • 7 proiecte coordonate (director/coordonator/responsabil/asigurarea calității)

 • 165 studii de specialitate

 • 20 volume publicate

 • 175 participări la congrese, conferințe și simpozioane naționale și internaționale

UBB - o universitate pentru viitor

Universitatea este competitivă prin creșterea implicării în rețele internaționale, prin dezvoltarea de rețele naționale și internaționale, prin acumularea de infrastructură strategică în sensul creării de valoare relevantă pentru a fi transferată prin mecanisme adecvate de transfer tehnologic marilor companii.